Veliký úspěch naší MŠ – 1. místo v soutěži „Rodina a škola-cesta k dětské kreativitě“.

Naše MŠ získala 1. místo v soutěži vyhlášené MČ Prahou 3 – Rodina a škola, cesta k dětské kreativitě. Naše školka se zapojila s projektem „S Duhovou kuličkou za každou babičkou“, který jsme společně i s detašovaným pracovištěm plnily po celý tento školní rok a který nadchl děti i dospělé. Babičky a dědečkové se vzájemně s dětmi našli

společná témata vzájemně si předávali své poznatky, radosti a úsměvy.

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115