„Náš první společný workshop on-line“

Včera ve večerních hodinách proběhl první společný workshop v on-line přenosu s paní Mgr. Hanou Otevřelovou pro rodiče dětí, které nastoupí v září povinnou docházku do ZŠ. Paní magistra seznámila rodiče dětí ze zelené třídy s informacemi ohledně školní zralosti, které jsou důležité pro lehký přechod dětí z MŠ do ZŠ. Poskytla rodičům mnoho inspirací a podnětů k rozhodování před vstupem dětí do základní školy. Rodiče si na vlastní oči vyzkoušeli hry na paměť, lateralitu, grafomotoriku,…. Byl to večer plný inspirací. Děkujeme paní Mgr. Otevřelové.

 

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115
Skip to content