„Roušky pro Domov seniorů Třebešín a nemocnici v Příbrami“ a FNKV

Včera došlo k dalšímu předání roušek pro naše staroušky v Domově seniorů Na Třebešíně.

Roušky ušila slečna učitelka Ivanka a Barunka z MŠ Třebešín i paní učitelky a provozní z MŠ Lobkovicova – Barunka, Jana, Renata a Markéta, Dana a Jana.

Další roušky z dílny našich paní učitelek a provozních dnes 27. 3. putovaly do nemocnice v Příbrami.

Včera 30. 3. 2020 jsem předala 150 kusů látkových roušek FNKV. Dnes, tedy 6.4.2020 bylo předáno 180 kusů roušek do pražské porodnice U Apolináře.

Další roušky 100 ks jsem předala opět FNKV a 20 roušek do LDN.

Zde je poděkování, které patří všem mým kolegyním za šití:

Dobrý den, paní ředitelko,
touto cestou bych Vám rád osobně i jménem vedení FNKV poděkoval za provedené obdarování potřebnými látkovými rouškami pro potřeby nemocnice. Váš dar nám velmi pomůže v boji se zákeřnou chorobou.
s pozdravem
Zdeněk Procházka
vedoucí odboru SPRÁVA BUDOV
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 10034 Praha 10

.

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115
Skip to content