loading

Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy.

Vážení rodiče,

       dnes, tedy 23. 10. 2020 končí karanténní opatření na MŠ Lobkovicova.
V pondělí dne 26. 10. 2020 obnovujeme provoz MŠ Lobkovicova pro děti, které nebyly v karanténě, tedy ty, které v týdnu od 12. 10. 2020 nebyly ve škole. Dále pak pro děti, které byly v karanténě a byly na testu a ten byl negativní, rodiče prokáží negativní test při příchodu do školky.
Děti, které byly v karanténě, ale nebyly na testech, mohou do kolektivu až po 14ti dnech.
Tedy až ve středu 28. 10. 2020, to je však Státní svátek, tak tedy až ve čtvrtek 29. 10. 2020.
Vše je popsáno níže ve vyjádření hygieny ke karanténě.
Vím, že je to pro mnohé nepříjemná situace, ale je to rozhodnutí hygieny a není možné jej obejít.
Děkuji za pochopení. Sekerová, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE DNE 16. 10. 2020
DNE 16. 10. 2020 NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ S OHS A MČ PRAHA 3 BYLA MŠ LOBKOVICOVA Z DŮVODU VÝSKYTU NÁKAZY COVID UZAVŘENA.

KARANTÉNA BYLA STANOVENA DO 23. 10. 2020.

Karanténa se týká všech dětí, které byly přítomny v MŠ od 12. 10. 2020. Všechny rodiče těchto dětí bude kontaktovat hygiena, která rodičům sdělí případný postup opatření.

Dne 13. 10. 2020 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 23. 10. 2020.

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Sekerová, ředitelka školy

 

„Můj rok ve školce 2019-2020“


 

Získali jsme ocenění Zdravá školní jídelna“

Certifikát Zdravá školní jídelna
MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115
Skip to content