loading

Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy.


Výsledek efektu rámečku


Pravidla a informace rodičům k znovuotevření MŠ

od 25. 5. 2020

Dne: 19. 5. 2020

MŠ Lobkovicova zahájí provoz pro přihlášené děti v pondělí dne 25. 5. 2020.

Provoz školy bude v režimu zvýšených hygienických opatření a opatření proti šíření respiračních chorob dle doporučení MŠMT a KHS.

Prosíme všechny rodiče o vstřícný přístup a respektování všech nastavených opatření. Jedná se především o zajištění co možná největší bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců při pobytu v MŠ. Zejména organizace při příchodu a předávání dětí bude časově náročná, berte tuto skutečnost na vědomí a děti přivádějte s větší časovou rezervou.

Výše uvedená opatření se mohou v průběhu období do 30. 6. 2020 měnit s ohledem na situaci a potřebná preventivní opatření v rámci ČR.

Pravidla pro otevření MŠ Lobkovicova k přečtení

Čestné prohlášení ke stažení

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Sekerová Hana, ředitelka školy


Vážení rodiče,

Stanovení výše úplaty – březen, duben, květen
Pro měsíc březen 2020 z důvodu přerušení provozu mateřské školy ke dni 18. 3. 2020 stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání březen na 450,- Kč, což je poměrná část, odpovídající rozsahu omezení.
Zůstatek Vámi zaslaných peněz za březen bude převeden na měsíc květen v poměrné části od otevření 25. 5. 2020.

Stravné za květen bude taktéž hrazeno z přeplatku z března.

Pokud jste platili za všechny měsíce, vyúčtování školného i stravného proběhne v červnu.

Pokud budete mít přeplatek, bude Vám převeden na účet ze kterého jsme peníze obdrželi.

Pokud budete mít nedoplatek, budeme Vás informovat o částce, kterou bude třeba uhradit.

Děkuji a přeji hodně sil a zdraví.                                                          Sekerová Hana, ředitelka MŠ

  

Získali jsme ocenění Zdravá školní jídelna“

 

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115