O školce

Prezentace a zaměření školky

Budova školy je z roku 1951 se nachází na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na katastrálním území Prahy 3. Z jedné strany sousedí se základní školou a z druhé strany je obklopena zelení naší prostorné, terasovité školní zahrady, s travnatou plochou, vzrostlými stromy a keři.

V roce 2012 prošla velkou rekonstrukcí školní kuchyně, ředitelna školy a Červená třída. Na podzim v roce 2013 proběhlo zřizovatelem zateplení fasády školy, výměna oken a obnova vstupu do MŠ. Na školní zahradě vyrostl nový domeček s toaletami a také byla školní zahrada rozšířena o nový prostor s umělým povrchem s herními prvky. V zimě roku 2013 byla vybudována technická místnost, kam byla zakoupena pračka a sušička a za podpory zřizovatele MČ Praha 3 i nová podlaha v Zelené třídě. V roce 2014 pak byla za finanční pomoci MČ Praha 3 vybudována pátá třída pro 21 dětí s menší rekonstrukcí sociálních zařízení v horním patře budovy. Škola byla napojena na nový systém topení ENESA. V zimě 2014 se podařilo zrekonstruovat vestibul školy, sklad drogerie a vybudovat novou místnost jako spisovnu, obměnit chrániče na topení a obměnit vybavení jídelny MŠ, také zrekultivovat záhony před budovou školy a vybudovat záhony pro děti na školní zahradě. V lednu 2015 pak prošla rekonstrukcí garáž školy, kde jsme pro děti vybudovali novou keramickou dílnu. V létě 2015 jsme vymalovali kuchyň a její zázemí a chodby školy.

Celkem je tedy nyní v mateřské škole 5 barevně odlišených tříd se samostatným sociálním zařízením, 2 samostatné ložnice, ve dvou třídách byla vybudována patra s možností uskladnění lehátek, tělocvična, proběhla rekonstrukce podlahy v ložnici školy. Na třídách je dle finančních možností postupně obměňován nábytek, vestavěné skříně, podlahové krytiny i vybavení hračkami a didaktickými pomůckami. Ve škole se též nachází nově zařízená jídelna pro děti, školní kuchyně, nájemní byt a kryt CO, který také postupně vylepšujeme a zhodnocujeme.

Zahrada byla v létě 2016 kompletně zrekonstruována, dopadové plochy pod multifunkčními herními prvky s průlezkami, interaktivními prvky a skluzavkami, jsou z měkkého, pogumovaného materiálu, pro bezpečnost dětí, na zbývající plochy byl položen travní koberec. Byl postaven nový domeček pro hračky i s pítkem pro spodní část zahrady, altánek, houpadla, lavičky a další vybavení zahrady. Stromky i keře byly obnoveny novou výsadbou, bezpečnost též zajistí i sítě a plůtky kolem svahů. Taktéž byla v létě 2016 zrekonstruována přístupová cesta, která již jevila velké nedostatky a byla v havarijním stavu. Povrch byl původně plánován na asfalt, ale z důvodu urychlení prací byl změněn na pokládku zámkové dlažby. V létě 2016 byla také dokončena oprava a renovace plotu ze dvou třetin kolem MŠ. V roce 2017 jsme dokončili kompletní vybavení školní zahrady, v zelené a modré třídě jsme instalovali odpočinková patra a zakoupili jsme nové interaktivní tabule. V létě 2017 jsme zrekonstruovali bramborárnu školy včetně odpadů. V roce 2018 jsme vybudovali „Solnou jeskyní pro naše děti“, nově namalovali plochu u vjezdu do školky dětskými motivy. Do Žluté třídy bylo zakoupeno nové odpočinkové patro od firmy LOKKI v roce 2019. V létě roku 2020 proběhla na škole nákladná oprava kanalizace a prostory kuchyně i chodeb byly po renovaci nově vymalovány. Do Žluté třídy byla zakoupena nová kuchyňka od firmy LOKKI a od stejné firmy byly zakoupeny do všech šaten i nové nástěnky a na chodbu dekorace vhodné k doplnění stávající výzdoby.

Od března 2018 z rozhodnutí MČ Prahy 3 byla MŠ Lobkovicova rozšířena o detašované pracoviště MŠ Třebešín, na adrese Zvěřinova 3416/16, Praha 3. Zde se od září 2018 vzdělává 60 zapsaných dětí ve třech homogenních třídách po 20ti dětech ve třech třídách se sociálním zařízením u třídy, šatnami a výdejnou jídla. U školy je zahrada s herními prvky a dvěma pískovišti, která se v roce 2019 zvětšila o další prostor, který byl v létě roku 2019 oplocen. Vyrostla zde nová školní zahrada s herními prvky a na podzim roku 2020 bude vystavěno nové sportovní hřiště z umělého povrchu a na zahradě ještě přibudou pítka na osvěžení a nová houpačka a lavice se stolem pro děti. Vně budovy byla dekorativně vymalována s dětským motivem spojovací chodba.

Vize školy

Filosofií naší mateřské školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním a neztratit se ve velkém světě. K tomu vytváříme podnětné, estetické a multikulturní vzdělávací prostředí, obsahově bohaté tak, aby se děti u nás ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé dítě.

Děti budou ve škole šťastné a budou se těšit na každý další den, pokud jim nabídneme:

– zdravé, klidné prostředí s maximálním omezením rušivých vlivů, s radostnou atmosférou,

podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí,

– účelné, modernizované vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek,

které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem,

– jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty,

– vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti,

jednají s nimi bez pocitu nadřazenosti, dokážou děti zaujmout a získat si jejich důvěru.

Děti se budou všestranně rozvíjet, jestliže:

– budou získávat nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře

a praktických činnosti,

– pro ně připravíme množství podnětů bohatých a rozmanitých činností,

každodenní nabídku možností bude tvořit pestrá mozaika slova, kresby, malby, zpěvu,

tance, pohybu, práce a zábavy,

– všechny kvalifikované paní učitelky jsou průvodcem, nikoliv vůdcem,

děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo, základním předpokladem

úspěchu bude úzká spolupráce s rodiči na základě partnerství.

Vzdělávací program “ ROK S FERDOU MRAVENCEM“

ŠVP ROK S FERDOU MRAVENCEM

ŠVP je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Vše, co nás obklopuje je různorodé a barevné jako barvy duhy, kterou máme v logu školy. Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je Ferda Mravenec, který v průběhu čtyř ročních období, zdárně dovede dítě do cíle, tedy připravené pro vstup do ZŠ, samostatné, tvořivé, zvídavé a zdravě sebevědomé, které dokáže komunikovat, samostatně se rozhodovat, spolupracovat s bohatou slovní zásobou a dobrou výslovností. Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 integrovaných bloků, na jejichž základě si paní učitelky vytvoří TVP pro jednotlivé třídy. Integrované bloky obsahují nabídku témat. Tato témata nejsou závazná, ani časově ohraničená. Obsahová náplň jednotlivých témat vychází z věkového složení třídy a individuálních zvláštností dětí a ze situací, které přináší život dětí, třídy, školy a společnosti. TVP lze tedy během jeho naplňování měnit, doplňovat a aktualizovat dle vzniklé situace.

ŠVP každoročně doplňujeme o nový Doprovodný projekt akcí a aktivit, který nabízí pedagogům i dětem bohatou nabídku aktivit, akcí a podporuje tak pestrost nabídky pro plnění dlouhodobých vzdělávacích cílů a konkretizuje nabídku aktivit vhodných pro plnění jednotlivých kompetencí.

Mateřská škola má dále zpracované vlastní projekty a programy dle kterých pracuje a které jsou vypracovány přímo na míru škole, najdete v „Projekty MŠ“.

Máme vypracovaný vlastní „Adaptační program“, „Desatero rad pro rodiče“ a „Školní zralost“ (dokumenty si můžete stáhnout v sekci dokumenty ke stažení). Každý rok se zapojujeme i do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Zelená školka“, V září Světlušky září“, každoročně se zapojujeme do projektů vypsaných MČ Praha 3.

Naše mateřská škola dále dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Lobkovicovo nám. 22, kam jsou děti i se svými rodiči zvány na akce pořádané touto školou speciálně pro předškoláky.  Paní učitelky s dětmi pravidelně navštěvují ZŠ, kde se účastní dopolední výuky. Paní učitelky si navzájem předávají potřebné informace o dětech a snaží se tak předškolním dětem a jejich rodičům co nejvíce usnadnit vstup do ZŠ.

Při mateřské škole funguje „Spolek rodičů při mateřské škole“, který pomáhá při organizování akcí, zajišťuje nákup hraček pro děti, z vybraných peněz hradí divadla, školní výlety, drobná vybavení, knihy, herní prvky pro MŠ a maminky úzce spolupracují s vedením školy.

Poobědové aktivity MŠ

 • Pondělí – „Povídálek“ – logopedická péče pro předškolní děti vedený klinickou logopedkou
 • Úterý – „Keramický kroužek“ , Angličtina hrou pro předškoláky
 • Středa – „Tančíme s Markétkou“ – taneční aktivity
 • Čtvrtek – „Předškoláček“ – cílená příprava předškolních dětí před vstupem do ZŠ

Provoz mateřské školy

Provozní doba

Škola je otevřena denně od pondělí do pátku od 7:00 do 17:30 hod.
Děti přicházejí v doprovodu rodičů od 7:00 do 8:30 hod, poté se budova zamyká!
Děti se vydávají rodičům v poledne od 12:15 do 13:00 a odpoledne od 15:00 do 17:30 hod.

Věci potřebné do školy

 • Obuv na přezutí – zdravotně vhodná (naprosto nevhodné jsou pantofle a nyní moderní obuv CROCS)
 • Oblečení do třídy – jednoduché, praktické s kapsou, denně čistý kapesník
 • Oblečení na vycházky a pobyt na zahradě – starší, které se může umazat
 • Pyžamo – na odpolední odpočinek se mění každý týden
 • Převlečení do tělocvičny, vhodnou obuv
 • Oblečení vhodné do solné jeskyně – kalhoty, legíny, tepláky, bílé ponožky, triko s dlouhým rukávem
 • Lahev s uzávěrem na pití podepsanou, (každý den si odnese dítě odpoledne domů a druhý den vymytou přinese do školy)
 • 2x roušku v sáčku na zip pro případ potřeby (bude zůstávat ve skřínce dítěte)

Rozdělení dětí do tříd

 • 3-4leté – žlutá třída
 • 3-4leté – oranžová třída
 • 4-5leté – červená třída
 • 5-6leté – modrá třída
 • 5-6leté + děti s odkladem školní docházky – zelená třída

Úhrada školného

Měsíční školné je stanoveno na 1.050,- Kč a je splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci!

Školné plaťte na účet 1111 99 307 / 0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte, v poznámce uvádějte celé jméno dítěte. Děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 6 ti let a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí! V případě nepřítomnosti se úhrada za školné nevrací!

Úhrada stravného

Měsíční stravné činí 880,- Kč, pro děti s odkladem školní docházky nově činí 924,- Kč. Platbu za stravné zasílejte na účet číslo 556 199 / 0300. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte. V poznámce uvádějte celé jméno dítěte.

Stravné je splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci! Přeplatky na stravném se vrací vždy v lednu a červenci. Vše ohledně stravného domlouvejte s vedoucí školní kuchyně paní Danu Havlovou, telefonicky na 778 466 975, nebo emailem na jidelna@mslobkovicovo.cz

Spolek rodičů při MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 

Předseda: paní Tvrdková

Člen: paní Beránková za MŠ Lobkovicova

Člen: paní Růžička za MŠ Třebešín

Na třídní schůzce konané dne 2. a 3. 9. 2020 přítomní rodiče jednotně odsouhlasili

příspěvek do Spolku rodičů při MŠ Lobkovicova i na MŠ Třebešín v celkové částce 1.600,-Kč na školní rok.

Zaplatit můžete buď ve dvou splátkách (za první pololetí 800,- Kč do 15.10.2020 Kč a 800,-Kč za druhé pololetí do 15.2.2021), nebo najednou na celý školní rok 1.600,-Kč do 15. 10. 2020.

Číslo účtu: 185324756/0600

Variabilní s.: rodné číslo dítěte

Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

 

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115
Skip to content